top of page

MŮJ PŘÍBĚH A MOJE FILOZOFIE

Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená.

Jan 6:63

BĚH ŽIVOTA

PhDr. Jana Marková, T. O. Carm.

Vzdělání

1994 – 2001 Gymnázium Česká, České Budějovice

2001 – 2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor sociální práce. Diplomová práce: Labyrint jako multifunkční nástroj v psychosociálních službách – historické a soudobé možnosti využití symbolu

2008 – rigorózní zkouška na FFUK v Praze (sociální politika, teorie a metody sociální práce)

2017 – Škola pro duly v Brně (140 hod teorie + odborná praxe), zakončeno certifikační zkouškou

od 2020 - dvouletá škola Umění babictví

 

Další vzdělávání související s dulskou praxí

2004 – Introduction to Deep Release Therapy  (Deep Release Ltd.)

2005 – sebezkušenostní seminář hagioterapie (Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu)

2007 – Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (Fokus Praha)

2013, 2014 – kurzy rétoriky, tvůrčího psaní a autorského čtení (Verbarium, z.s.)

2016 – V. mezinárodní konference internetového poradenství v Brně

2017 – odborný seminář Zdravé těhotenství, přirozený porod (Ingeborg Stadelmann)

2017 – vzdělávací workshop Perinatální paliativní péče (Dítě v srdci, z.s.)

2018 – mezinárodní workshop Oxytocin: biologický průvodce mateřstvím (Kerstin Uvnas Moberg)

2019 – workshop Léčení jizev (Hana Malachovská)

2019 – Spirituální dimenze člověka (Poradna Vigvam)

Pracovní zkušenosti

Dobrovolnictví a práce v psychosociálních službách: Salesiánské středisko mládeže v Českých Budějovicích, Borůvka Borovany, Remedium Praha, Psychiatrická léčebna Bohnice, campy pro mládež Jump, Dům otevřených možností, Středisko pro mládež Klíčov, Městská charita České Budějovice, Bakhita, Hospicová péče sv. Kleofáše, Jihočeské Dítě v srdci.

Soukromě práce s jednotlivci a skupinami v labyrintu. 

K porodům doprovázím od roku 2013, jako certifikovaná dula od roku 2017.

 

Vlastní porody

2009 Eliáš, 2011 Fabián, 2014 Svatava

KDO JSEM

Křesťanka, příznivkyně ticha a žité poezie

Jsem dula – profesionální průvodkyně těhotenstvím, porodem a šestinedělím.
Jsem tu pro Tebe, která nosíš pod srdcem děťátko, abych Ti naslouchala, pomohla Ti objevit Tvou
jedinečnou cestu labyrintem mateřství a šla po ní kousek s Tebou. 
Jsem tu pro Tvého muže, vaše miminko, rodící se rodinu.
Jsem vděčná za dar života, který jsem dostala.
Jsem vděčná, že skrze mne mohli vejít do světa tři noví lidé a že svým dotykem, pohledem a slovem
můžu přispívat k pokojnému životnímu startu dalších.
Jsem vděčná, že smím být přítomna zázraku zrození a že smím nahlížet, kolik podob má láska. Věřím v její sílu… a také v Boha – Dárce života a jeho moc nad hmotou. U něj hledám oporu a inspiraci.
Jsem vděčná, že smím žít zakořeněná mezi rybníky a lesy jižních Čech a jako dula působit v kraji,
odkud pochází můj rod a kde jsem sama vyrostla.

bottom of page